top of page

สมัครบัตรเอบีทีซี พริวิเลจ

โปรดทราบ บัตรพริวิเลจ เอบีทีซี ทุกประเภทบัตร สามารถสมัครได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกบัตรเอเปค หรือ APEC Business Travel Card (ABTC) แล้วเท่านั้น

 

หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกและต้องการสมัครสมาชิกบัตรเอเปค หรือ APEC Business Travel Card (ABTC) โดยใช้ผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการสมัครสมาชิกฯ โปรดกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้และเลือก "ไม่ได้เป็นสมาชิกบัตร APEC Business Travel Card" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับและแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้แก่ท่าน

bottom of page